Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een shoot gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met onderstaande voorwaarden.

Fotograaf:
- Zal de apparatuur op de shoot verzorgen
- Zal op de afgesproken tijd en datum op de locatie aanwezig zijn

Shoot:
- Bij annulering van een shoot binnen 14 dagen, wordt er 20% van het overeengekomen bedrag in rekening
gebracht
- Uit iedere shoot zal Nikki Ruyssenaars Photography een selectie van naar haar inzicht de beste foto's. Het is niet mogelijk om alle foto's in te zien.
- Zorg dat iedereen ready-to-shoot is bij aankomst, eventuele vertragingen gaan van de shoot tijd af
- Tijdens de shoot bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw eigendommen


Producten en levering:
- Het aantal foto's zoals beschreven in het gekozen pakket wordt afgeleverd
- Foto's worden binnen 20 dagen geleverd in een online galerij
- Foto's worden in JPG formaat geleverd

Betaling:
Betaling dient binnen 14 dagen na het sturen van de factuur voldaan te zijn.
Reiskosten bedragen €0,35 cent per gereden KM. Extra kosten zoals tol of parkeerkosten worden apart in rekening gebracht.
Bedragen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven.

Auteursrecht en privacy:
- De auteursrecht van de foto berust ten alle tijde bij de fotograaf
- De foto's mogen online en offline gebruikt worden voor promotie doeleinden van de fotograaf (Bezwaar kan per mail worden aangegeven)
- De klant dient bij publicatie de naam van de fotograaf te melden op de volgende manier: Foto's van Nikki Ruyssenaars Photography.
-  De klant is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te
verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
- Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking of vorm dan door mijzelf
- In geen enkel geval zullen persoonlijke gegevens openbaar gemaakt worden of worden doorgegeven aan derden
- Afwijkende afspraken dienen per mail worden vastgelegd.
- Klachten dienen binnen 14 dagen per mail ingediend te worden, fotograaf heeft recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk af te leveren

OUDE MOOLWEG 19  4325 EA  Renesse - KVK 76212092

Algemene voorwaarden

© Nikki Ruyssenaars